Biết rồi tiếng hàn là gì?

678

Biết rồi tiếng hàn là gì?,khi ai có 1 hành động hỏi bạn nhắc đi nhắc lại 1 chuyện hoài trong khi bạn đang bận rộn nên chưa kịp trả lời và thế là nhắc liên miên làm bạn điên đảo thế là bạn phải trả lời biết rồi để người bạn kia không nói thêm được nữa, giờ chắc bạn đã hiểu biết rồi đúng không? hãy cùng nhau dịch chúng sang tiếng Hàn nhé.

Biết rồi tiếng hàn là gì?

Biết rồi tiếng hàn là:Đó chính là 알았어 [à-rát-sò]

Tiếng Hàn “Tôi biết rồi” xuất phát từ gốc động từ 알다(biết). Theo cách chia chúng ta có một số thể như sau :

1. Thì hiện tại : 알아요 [à-ra-yồ] hay 압니다 [àm-nì-tà]
2. Thì quá khứ : 알았어요 [à-rát-sò-yồ] hay 알았습니다 [à-rát-sưm-nì-tà]
3. Thì tương lai : 알겠어요 [àl-kết-sò-yồ] hay 알겠습니다 [al-kết-sưm-nì-tà]

Một số mẫu câu tương tự khác như sau :

안되요 [an-tuê-yồ] : Không được
2. 좋아요 [chô-a-yồ] : Được, tốt
3. 못해요 [mộ-thề-yồ] : Tôi không làm được.
4. 할 수 있어요 [hal-su-it-sò-yồ] : Tôi có thể
5. 할 수 없어요 [hal-su-ọp-sò-yồ] : Tôi không thể
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail