Cảnh báo tiếng Anh là gì?

1087

Cảnh báo tiếng Anh là gì?,1 ví dụ đơn giản là khi bạn hay ai đó đang gặp 1 vấn đề sắp nguy hiểm và vô cùng nghiêm trọng thì sẽ có 1 biển báo để cảnh báo bạn hay sẽ có ai đó nhắc bạn cảnh báo bạn là không nên đi sâu vào vấn đề đó quá hay đoạn đường đó nguy hiểm khuyên bạn không nên vào nhằm bảo vệ an toàn cho chính bạn, có 1 định nghĩa khác về cảnh báo như sau: Cảnh báo là lời nhắc nhở có tính nghiêm trọng về một sự vật, sự việc để biết mối nguy hiểm hoặc vấn đề có thể sẽ xảy ra trong tương lai.

Cảnh báo tiếng Anh là gì?

Cảnh báo tiếng Anh là warning

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang rẻ
  2. cho thuê cổ trang rẻ
  3. cho thuê cổ trang
  4. cần thuê cổ trang rẻ
  5. cho thuê cổ trang rẻ

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến cảnh báo:

Sometimes you just have to remove people without warning. We’re getting too old to be explaining what they already know they’re doing wrong.

Đôi khi bạn chỉ cần loại bỏ những người mà không cần cảnh báo. Chúng ta đã trở nên quá già để giải thích những gì họ đã biết họ làm sai.

If you could not be a good example, you will remain as a horrible warning.

Nếu bạn không thể là một ví dụ tốt, bạn vẫn sẽ là một cảnh báo khủng khiếp.

Last warning is to turn you into a good person. But if you still not want to change yourself. So that warning is futile for you.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail