Chăm chỉ nghĩa Tiếng Anh là gì

1192

Chăm chỉ nghĩa Tiếng Anh là gì,không phải ai cũng chăm chỉ, muốn giàu mà không chịu khổ cực thì giàu có ở đâu ra, vậy nên mới cố gắng dùng ý chí dù cực khổ nào cũng ráng vượt qua để đạt được như ý muốn trong xã hội, vì khi chăm chỉ bạn sẽ nhanh chóng đạt được thứ mình muốn thay vì ngồi 1 chỗ đợi sung rụng thì cả đời cũng không khá lên được.

Chăm chỉ nghĩa Tiếng Anh là gì

Chăm chỉ nghĩa tiếng Anh là hard-working /hɑːdˈwɜːkɪŋ/.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Collagen là gì
  2. Collagen là gì
  3. Collagen là gì
  4. Collagen là gì
  5. Collagen là gì
  6. Collagen là gì

Một số mẫu câu tiếng Anh về chăm chỉ:

They are nice, hard-working people, yet they live in misery. Họ là những người tốt bụng, chăm chỉ, nhưng họ sống trong đau khổ.

He is perhaps not a very strong man, but he is hard-working. Anh ấy có lẽ không phải là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng anh ấy chăm chỉ.

She is always very hard-working at school. Ở trường cô ấy luôn làm việc rất chăm chỉ.

She is a hard-working student. Cô ấy là một học sinh chăm chỉ.

The staff working on the unit are hard-working. Các nhân viên trong đơn vị làm việc siêng năng.

I’ve never seen such a hard-working man. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông siêng năng như vậy.

The manager expects that his workers will be careful and hard-working. Người quản lý mong đợi các công nhân của ông ấy sẽ làm việc cẩn thận và siêng năng.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail