Chăm chỉ tiếng anh là gì

582

Chăm chỉ tiếng anh là gì,hồi nhỏ bạn có từng là học sinh cá biệt hay không, học hành thì không giỏi và không được ai xem trọng nên vì thế lúc nào bạn cũng bị người khác khinh thường bạn, bạn bè học giỏi xa lánh vì sợ bạn quay cóp và dựa dẫm, cảm giác đó thật khó chịu thế là bạn quyết định chịu học lại, dù không có thông mình nhưng bù lại sự chăm chỉ 1 thời gian khiến bạn thông minh không ngờ.

Chăm chỉ tiếng anh là gì

Chăm chỉ nghĩa tiếng Anh là hard-working /hːdˈwɜːkɪŋ

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê sườn xám
  2. máy chạy bộ
  3. trang phục cổ trang
  4. trang phục cổ trang
  5. trang phục cổ trang

Một số mẫu câu tiếng Anh về chăm chỉ:

They are nice, hard-working people, yet they live in misery. Họ là những người tốt bụng, chăm chỉ, nhưng họ sống trong đau khổ.

He is perhaps not a very strong man, but he is hard-working. Anh ấy có lẽ không phải là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng anh ấy chăm chỉ.

She is always very hard-working at school. Ở trường cô ấy luôn làm việc rất chăm chỉ.

She is a hard-working student. Cô ấy là một học sinh chăm chỉ.

The staff working on the unit are hard-working. Các nhân viên trong đơn vị làm việc siêng năng.

I’ve never seen such a hard-working man. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông siêng năng như vậy.

The manager expects that his workers will be careful and hard-working. Người quản lý mong đợi các công nhân của ông ấy sẽ làm việc cẩn thận và siêng năng.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail