Chứng minh tiếng anh là gì?

80

Chứng minh tiếng anh là gì?,mỗi người khi sinh ra luôn mang 1 sứ mệnh cho bản thân đó là phải có 1 cái chứng minh thư, chứ minh thư vô cùng quan trọng với mỗi người, ví dụ nếu bạn đi qua 1 tỉnh khác bằng đường hàng không bạn cũng cần phải có CMND để làm giấy tờ thì bạn muốn đi được, hay bạn mua nhà đất cũng cần có CMND, nhìn chung mọi việc đều quan trọng khi không có CMND.Cùng chúng tôi dịch ngay từ chứng minh sang tiếng anh xem có khó học hay không nhé.

Chứng minh tiếng anh là gì?

Chứng minh tiếng anh là prove.

Có thể bạn chưa xem:

  1. cởi mở tiếng anh
  2. fighting tiếng hàn
  3. nước xả vải tiếng anh
  4. khó tính tiếng anh là gì
  5. trưởng phòng kỹ thuật tiếng anh

Mẫu câu trong tiếng Anh về chứng minh.

Could we have some kind of a demonstration?

Có thể làm một cái gì đó để chứng minh không?

When you’re trying to prove something, it helps to know it’s true.

Nếu muốn chứng minh điều gì thì trước hết phải biết là nó đúng đã.

My father gave me to the Sultan to prove his loyalty.

Cha ta đã giao ta cho Quốc Vương để chứng minh sự trung thành của ông ấy.

You can’t even prove to me who you are.

Anh còn không chứng minh được mình là ai.

Wait, I can prove it.

Chờ đã, tôi có thể chứng minh.

I must prove I am worthy of something.

Tôi phải chứng minh rằng tôi có giá trị gì đó.

I’ve proved them wrong so many times I’ve lost count.

Ta đã chứng minh họ sai không biết bao nhiêu lần rồi.

This receipt proves that I bought these goods here.

Hóa đơn này chứng minh rằng tôi đã mua những thứ hàng này ở đây.

nguồn:https://trekhoedep.net/

 

Bình luận