Đám hỏi tiếng anh là gì?

934

Đám hỏi tiếng anh là gì?,trước khi lập gia đình ai thường cũng sẽ trải qua 1 giai đoạn là phải tìm hiểu kỹ sau đó tiến tới là làm đám hỏi cho 2 bên biết mặt nhau trước khi đi đến kết hôn, đám hỏi là 1 sự kiện trong đời mà chắc rằng ai cũng sẽ phải trải qua hết nếu bạn có điều kiện thì việc làm đám hỏi quá dễ dàng ngược lại thì sẽ vô cùng khó khăn, cùng dịch đám hỏi sang tiếng anh nhé.

Đám hỏi tiếng anh là gì?

Đám hỏi tiếng Anh là engagement party, phiên âm là in´geidʒmənt ˈpɑrti

Có thể bạn chưa xem:

  1. cởi mở tiếng anh
  2. fighting tiếng hàn
  3. nước xả vải tiếng anh
  4. khó tính tiếng anh là gì
  5. trưởng phòng kỹ thuật tiếng anh
  6. bạc xỉu tiếng anh là gì

Một số lễ vật cần có để chuẩn bị trong đám hỏi bằng tiếng Anh:

Betel and areca /´bi:təl ænd ´ærikə/: Trầu cau.

Tea and cigarette /ti: ænd sigə´ret/: Chè.

Alcohol /´ælkəhɔl/: Rượu.

Tobacco /tə´bækou/: Thuốc lá.

Cakes made of ground green lentils /keik meid əv graund gri:n ´lentil/: Bánh đậu xanh.

Green rice flake cake /gri:n raɪs fleik keik/: Bánh cốm.

Spousal cake /ˈspaʊzəl keik/: Bánh phu thê.

Red silk candle /red silk ‘kændl/: Nến tơ hồng.

nguồn:https://trekhoedep.net/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail