Du lịch một mình tiếng Anh là gì

945

Du lịch một mình tiếng Anh là gì,khi bạn không có 1 người bạn tri kỉ nhưng bạn lại thích khám phá nhiều nét đẹp của các thành phố khác, không có bạn thôi thì mình đi 1 mình cũng vui, đâu nhất thiết là phải có bạn mới đi du lịch đâu, trải nghiệm cảm giác du lịch một mình cũng khá lý thú đấy, không khỏi phiền muộn, không cần chờ đợi ai, tiền đi chơi cũng không tốn nhiêu, cùng dịch du lịch 1 mình sang tiếng anh nhé.

Du lịch một mình tiếng Anh là gì

Du lịch một mình tiếng Anh là traveling alone. Phiên âm là  /ˈtræv.əl.ɪŋ əˈloʊn/.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. thẩm mỹ viện
  2. thẩm mỹ viện
  3. cho thuê sườn xám
  4. cho thuê sườn xám
  5. trẻ khỏe đẹp

Một số từ vựng liên quan đến du lịch một mình:

Experience /ɪkˈspɪərɪəns/: Kinh nghiệm.

Leisure time /ˈlɛʒə tʌɪm/: Thời gian rảnh.

Sightseeing /ˈsʌɪtsiːɪŋ/: Chuyến tham quan.

Obtain /əbˈteɪn/: Đạt được.

Backpack /ˈbakpak/: Balo.

Pickpocket /ˈpɪkpɒkɪt/: Kẻ móc túi.

Operator /ˈɒpəreɪtər/: Người vận hành.

Budget /ˈbʌdʒɪt/: Rẻ.

Airline schedule /ˈeəlaɪn ˈʃedjuːl/: Lịch bay.

Baggage allowance /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/: Lượng hành lý cho phép.

Check-in /tʃek – ɪn/: Thủ tục vào cửa.

Low Season /ləʊˈsiːzn/: Mùa ít khách.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail