Giờ giải lao tiếng Anh là gì

995

Giờ giải lao tiếng Anh là gì,bạn đang trong quá trình chạy dự án cho công ty, làm việc nhiều trong khoảng thời gian lớn làm bạn vô cùng mệt mỏi và dễ dẫn đến tress vì thế đôi lúc cũng cần 1 khoảng thời gian cố định để giải lao để cho trí óc bạn tạm nghỉ ngơi và phục hồi thì bạn sẽ làm việc hiệu quả và năng suất cao hơn, cùng tôi dịch giờ giải lao sang tiếng anh

Giờ giải lao tiếng Anh là gì

Giờ giải lao tiếng Anh là recreation, phiên âm là rek.riˈeɪ.ʃən.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe cộng đồng
  2. Diễn đàn sức khỏe
  3. thẩm mỹ viện
  4. Cổ trang quán
  5. Sức khỏe làm đẹp

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến giờ giải lao.

Relax /rɪˈlæks/: Nghỉ ngơi thư giãn.

Entertain /en.təˈteɪn/: Giải trí.

Free time /friː taɪm/: Thời gian rảnh rỗi.

Pastime /ˈpɑːs.taɪm/: Hoạt động yêu thích lúc giải lao.

Sitting class /ˈsɪt.ɪŋ klɑːs/: Ngồi tại lớp.

Buy food /baɪ fuːd/: Mua thức ăn.

Need quiet /niːd ˈkwaɪ.ət/: Cần sự yên tĩnh.

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến giải lao.

Feel free to take breaks when needed.

Có thể giải lao khi cần thiết.

Now you’re thinking, give me a break.

Trong khi bạn đang suy nghĩ, cho tôi giải lao một tí.

Saying that you should take breaks while studying.

Khuyên con nên nghỉ giải lao trong lúc học.

These are the books that I usually read during my break.

Đây là những quyển sách mà tôi thường đọc trong thời gian nghỉ ngơi.

I am going to tell you the answer, but obviously after this short break.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail