Hòa đồng tiếng anh là gì?

1497

Hòa đồng tiếng anh là gì?, bạn đã làm được bao nhiêu công ty ở thời điểm hiện tại, bạn có thật sự hòa đồng ở từng công ty không, mỗi lần chuyển chỗ làm bạn có thích nghi với nhân viên tại công ty đó hay không, có 2 tình huống xảy ra nêu bạn hòa đồng thì bạn sẽ có được nhiều lợi ích, còn bạn không cởi mở thì bạn sẽ bị cách li và mọi người sẽ không quan tâm và không chơi với bạn, bạn sẽ bị nhiều thiệt thòi.

Hòa đồng tiếng anh là gì?

Hòa đồng tiếng anh là Sociable

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Cổ trang quán
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Hello sức khỏe
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. https://xemphimxua.net/

Một số ví dụ về hòa đồng tiếng Anh:

Mr. Nam always gets along with colleagues in the company.

Anh Nam luôn hòa đồng với các đồng nghiệp trong công ty.

I like people who are sociable with people, because they are good people.

Tôi thích những người có tính cách hòa đồng với mọi người, vì họ là những người tốt.

My sister is an sociable. She is very outgoing and fair to every. She is not alienated or class discriminatory.

Chị gái của tôi là người hòa đồng. Cô ấy rất cởi mở và công bằng với mọi người. Cô ấy không xa lánh hay phân biệt đẳng cấp.

nguồn: https://trekhoedep.net/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail