Hỏi tuổi bằng tiếng hàn

543

Hỏi tuổi bằng tiếng hàn,bạn đang để ý 1 cô bạn trong lớp học tiếng Hàn, ngay từ đặt chân tới lớp bạn rất muốn hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi để định làm quen nhưng vì ngại ngùng nên bạn không dám nói, sau khi học 2,3 tuần bạn mới dám hỏi thẳng người bạn gái ấy, nhưng để tạo sự bất ngờ bạn quyết định nói câu hỏi tuổi bằng tiếng Hàn nhằm ghi điểm trong mắt cô ấy, liệu có khó không? hãy xem bài này.

Hỏi tuổi bằng tiếng hàn

Tuổi trong tiếng Hàn là 살, 나이

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang
  2. cho thuê cổ trang
  3. cần thuê sườn xám
  4. cần thuê cổ trang
  5. thuê sườn xám

Mẫu câu hỏi tuổi trong tiếng Hàn có thể là :

1. Bạn bao nhiêu tuổi ?
몇 살입니까?
2. Bạn có thể vui lòng cho biết tuổi của bạn không ?
나이를 말씀해 주시겠습니까?
3. Xin lỗi nhưng bạn bao nhiêu tuổi vậy ?
실례지만, 나이가 어떻게 되죠?
Nếu muốn trả lời về “lứa tuổi” bạn có thể đáp như sau :
4. Tôi ở lứa tuổi hai mươi.
20 대입니다.
5. Tôi đã ngoài sáu mươi tuổi.
60 이 넘었습니다.
6. Tôi vừa bằng tuổi anh.
저는 당신과 동갑이에요.
7. Chúng tôi cùng tuổi.
우린 동갑이에요.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail