Hướng dẫn viên du lịch tiếng anh là gì?

386

Hướng dẫn viên du lịch tiếng anh là gì?,tôi đang có 1 dự định là đi du lịch tại Đà Lạt mà khổ nỗi tôi không rành cho lắm, không biết có những cung đường nào đẹp và thu hút với tôi đi cùng với gia đình vì thế cũng cần 1 hướng dẫn viên du lịch tư vấn cho tôi và gia đình để có 1 chuyến đi thật vui vẻ và hạnh phúc, người hướng dẫn viên du lịch khá quan trọng, nhưng cái chính vẫn là ai có giọng nói hay, diễn đạt hay điều được nhận sự quan tâm.

Hướng dẫn viên du lịch tiếng anh là gì?

Hướng dẫn viên du lịch tiếng Anh là Tour guide

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê sườn xám
  2. máy chạy bộ
  3. trang phục cổ trang
  4. trang phục cổ trang
  5. trang phục cổ trang

Từ vựng tiếng Anh dành cho hướng dẫn viên du lịch.

Destination /ˌdestɪˈneɪʃn̩/: Điểm đến.

Itinerary /ɑɪ.ˈtɪ.nə.ˌrɛr./: Lịch trình.

Rail schedule /ˈreɪɫ ˈskɛdʒʊəl/: Lịch trình tàu hỏa.

Airline schedule /ˈeəleɪn ˈskɛdʒʊəl/: Lịch bay.

Brochures /´brɔʃuə/: Tài liệu giới thiệu.

International tourist /ˌɪntəˈnæʃn̩əl ˈtʊr.ɪst/: Khách du lịch quốc tế.

Famous places /ˈfeɪ.məs ˈpleɪs/: Những địa điểm nổi tiếng.

Guide book /ˈɡɑɪd ˈbʊk/: Sách hướng dẫn.

High season /ˈhɑɪ ˈsi.zᵊn/: Mùa cao điểm.

Embassy /ˈɛm.bə.si/: Đại sứ quán.

Cultural understanding /ˈkəltʃ.rəl ˌən.dɜː.ˈstæn.diɳ/: Hiểu biết văn hóa.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail