Lớp trưởng tiếng Anh là gì?

883

Lớp trưởng tiếng Anh là gì?,trong mỗi 1 lớp bất kỳ từ các cấp 1,2,3 chúng ta luôn bắt gặp hình ảnh 1 bạn nam lớp trưởng hay 1 bạn nữ lớp trưởng, những bạn này do thầy cô bầu ra và tín nhiệm khi có 1 thời gian chứng minh sự hiệu quả giúp lớp mình trở nên trật tự và học hành tiến bộ lên trong thấy, vì thế vai trò lớp trưởng trong mỗi trường học luôn rất quan trọng.

Lớp trưởng tiếng Anh là gì?

Lớp trưởng tiếng Anh là monitor

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang rẻ
  2. cho thuê cổ trang rẻ
  3. cho thuê cổ trang
  4. cần thuê cổ trang rẻ
  5. cho thuê cổ trang rẻ

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến lớp trưởng.

Principal /ˈprɪnsəpəl/: Hiệu trưởng.

Teacher /ˈtiːtʃər/: Giáo viên.

Janitor /ˈdʒænɪtər/: Lao công.

Student /ˈstjuːdənt/: Học sinh.

Classroom /ˈklɑːsruːm/: Phòng học.

Hall /hɔːl/: Hội trường.

Library /ˈlaɪbrəri/: Thư viện.

Canteen /kænˈtiːn/: Căn tin.

Blackboard /ˈblæk.bɔːd/: Bảng đen.

Projector /prəˈdʒek.tər/: Máy chiếu.

Uniform /ˈjuːnɪfɔːm/: Đồng phục.

Schoolyard /ˈskuːljɑːrd/: Sân trường.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail