Mong chờ tiếng Nhật là gì

442

Mong chờ tiếng Nhật là gì,có những điều chúng ta muốn trong cuộc đời này hay mong chờ 1 cái gì đó mang lại lợi ích cho nhiều người hay cho cá nhân 1 người nào đó thì không phải ai cũng đạt được điều mà mình mong muốn, mong chờ là 1 chuyện giống như nói ra để có niềm tin thực hiện ý định hoài bão nào đó, mong chờ không phải là muốn là có thể thực hiện được.

Mong chờ tiếng Nhật là gì

Mong chờ tiếng Nhật là omachikane (お待ち兼ね).

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Collagen Sắc Ngọc Khang
  2. Collagen Sắc Ngọc Khang
  3. Collagen Sắc Ngọc Khang
  4. Collagen là gì
  5. Collagen là gì
  6. Collagen là gì

Một số câu có từ mong chờ bằng tiếng Nhật

じゃあ、みなさんお待ちかねの質問です。

Jaa, minasan o ma chikaneno shitsumon desu.

Nào, bây giờ là câu hỏi mà mọi người đang mong chờ.

皆様お待ちかねの瞬間がやってまいりました。

Minasama o ma chikaneno shunkan ga yattemairimashita.

Thời khắc mà quý vị đang mong chờ đã đến.

彼女が来るのをお待ちかねである。

Kanojo ga kuru no o omachi kanedearu.

Tôi đang mong chờ cô ấy đến.

誰もが入学結果をお待ちかねである。

Daremoga nyūgaku kekka o omachi kanedearu.

Mọi người đang chờ kết quả tuyển sinh.

日本に来るのをお待ちかねである。

Nihon ni kuru no o omachi kanedearu.

Tôi đang mong chờ để đến Nhật Bản.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail