Ngủ nướng tiếng Anh là gì

499

Ngủ nướng tiếng Anh là gì,bạn có 1 tuần làm việc căng thẳng và thường xuyên mệt mỏi do tối bạn ngủ không đủ giấc nên mỗi ngày bạn cảm thấy mệt mỏi nhiều, bạn mong chờ cuối tuần bạn sẽ ngủ 1 giấc thật đã, cảm giác ngủ nướng thật sướng vì không phải ngày nào bạn cũng tận hưởng được cảm giác ngủ đã như vậy

Ngủ nướng tiếng Anh là gì

Ngủ nướng trong tiếng Anh là sleep in, phiên âm là /sliːp ɪn/.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sắc Ngọc Khang
  2. Sắc Ngọc Khang
  3. Sắc Ngọc Khang
  4. Sắc Ngọc Khang
  5. Sắc Ngọc Khang
  6. Sắc Ngọc Khang

Một số từ vựng liên quan đến ngủ nướng trong tiếng Anh:

Oversleep /ˌoʊ.vɚˈsliːp/: Dậy trễ.

Deep sleep /diːp sliːp/: Ngủ sâu.

Sleep soundly /sli:p´saundli/: Ngủ ngon.

Fall asleep /fɑːl əˈsliːp/: Thiếp đi.

Sound asleep /sound ə’sli:p/: Ngủ li bì.

Sleepwalker /sli:p’wɔ:kə/: Mộng du.

Một số mẫu câu về ngủ nướng trong tiếng Anh:

Tomorrow I have nothing to do so I gonna sleep in.

Ngày mai tôi không có việc gì để làm cả thế nên tôi sẽ ngủ nướng cả ngày.

I usually sleep in on my day off.

Tôi thường ngủ nướng vào ngày nghỉ.

Jimmy always sleeps in weekend.

Jimmy luôn ngủ nướng vào ngày cuối tuần.

John never sleep in although this is his weekend.

John không bao giờ ngủ nướng mặc dù đó là ngày cuối tuần của anh ấy.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail