Những câu danh ngôn hay bằng tiếng Hàn

639

Những câu danh ngôn hay bằng tiếng Hàn,bạn có muốn bạn là người thành công không? muốn thành công bạn phải đánh đổi nhiều thứ, điển hình là làm sao đạt được mục đích dù có mọi chông gai nào xảy ra đi nữa cũng không làm bạn lùi bước,thành công sẽ giúp bạn tăng thêm ý chí và trong bài hôm nay chúng tôi cũng sẽ nhắc nhiều về điều này, cùng khám phá những câu danh ngôn hay dịch sang tiếng Hàn nhé, các bạn lưu về và học dần dần nhất định sẽ giúp ích nhiều cho các bạn.

Những câu danh ngôn hay bằng tiếng Hàn là gì?

Những câu danh ngôn hay bằng tiếng Hàn : 성공하는 비결은 목적을 바꾸지 않는것이다

Những câu danh ngôn hay bằng tiếng Hàn.

1. 시 냇물이 얕아도 깊은 것으로 생각하고 건라

[Si-nek-mun-ri/yak-ta-to/ki-pưn/ kợk-sư-rô/seng-kak-ha-ko/kơn-ra]

Nước suối dù có cạn thì cũng hãy nghĩ là sâu mà bước qua.

2. 기회는 눈뜬 자한테 열린다

[ki-huê-nưn/nun-t’ưn/ja-han-the/ yơl-lin-ta]

Cơ hội chỉ đến với người mở mắt.

3. 강한 이의 슬픔은 아름답다

[kang-han/i-e/suel-pư-mưn/a-rum-tap-ta]

Nỗi buồn của sự mạnh mẽ chính là cái đẹp.

3. 목적이 그르면 언제든 실패할 것이다,목적이 옳다면 언제든 성공할 것이다

[mok-jok-ki/kư-rư-myoeng/ơn-je-tưn/sil-pê-hal-kok-si-ta, mok-jok-ki/ol-ta-myoeng/ơn-je-tưn/son-kong-hal-kok-si-ta]

Nếu như mục đích không đúng thì sẽ dẫn đến thất bại và nếu như có mục đích chính xác thì bất cứ khi nào cũng sẽ thành công.

4. 자유는 만물의 생명이다,평화는 인생의 행복이다

[ja-yu-nưn/man-mul-re/seng-myoeng-i-ta, pyoeng-hoa-nưn/in-seng-ê/heng-bok-ki-ta]

Tự do là sức sống của vạn vật,hòa bình là hạnh phúc của nhân sinh.

Chắc chắn bạn chưa xem:

 1. cho thuê cổ trang
 2. cho thuê cổ trang
 3. cần thuê sườn xám
 4. cần thuê cổ trang
 5. thuê sườn xám
 6. cởi mở tiếng anh
 7. fighting tiếng hàn
 8. nước xả vải tiếng anh
 9. khó tính tiếng anh là gì
 10. trưởng phòng kỹ thuật tiếng anh
 11. bạc xỉu tiếng anh là gì

5. 좋은 결과를 얻으려면 반드시 남보다 더 노력을 들어야한다

[jok-kưn/kơl-koa-rul/ợt-tư-ryơ-myoeng/pan-tư-si/nam-po-ta/no-lyưk-kul/tul-lơ-ya-han-ta]

Nếu như bạn muốn có kết quả tốt thì bạn nhất định phải nổ lực hơn so với người khác.

6. 열정이 있으면 꼭 만난다

[yơl-jong-i/it-sư-myoeng/ kok /man-nan-ta]

Nếu như bạn niềm đam mê thì nhất định sẽ làm được tất cả.

7. 심신을 함부로 굴리지 말고, 잘난 체하지 말고, 말을 함부로 하지 말라

[sim-sin-nưl/ham-pu-rô/kul-lơ-ji-mal-ko, mal-rưl/ham-pu-rô/ha-ji-mal-go]

Đừng làm cho tinh thần và thề xác bạn trở nên cẩu thả, đừng có ra vẻ là tài giỏi và đừng có nói năng mà không suy nghĩ.

nguồn: https://trekhoedep.net/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail