Nói trước bước không qua tiếng anh là gì ?

834

Nói trước bước không qua tiếng anh là gì ?, có nhiều bạn trẻ thường hay thắc mắc là các bạn ấy có nhiều dự định trong cuộc sống lắm, cố gắng hoàn thành để mau chóng làm giàu nhưng thường các bạn đó không vượt qua được những dự định của bản thân vì nhiều nguyên nhân, mà đôi lúc ngồi suy ngẫm lại là không biết vì sao dù rất cố gắng nhưng không hoàn thành được, cùng dịch sang tiếng anh câu nói trước bước không qua nhé.

Nói trước bước không qua tiếng anh là gì ?

Nói trước bước không qua tiếng anh là >>> Don’t count your chickens before they hatch

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang rẻ
  2. cho thuê cổ trang rẻ
  3. cho thuê cổ trang
  4. cần thuê cổ trang rẻ
  5. cho thuê cổ trang rẻ

2. Rõ như ban ngày
>>> As clear as daylight

3. Có tiền mua tiên cũng được
>>> Money talks

4. Được ăn cả ngã về không
>>> Sink or swim

5. Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ
>>> Laughing is the best medicine

6. Ở hiền gặp lành
>>> A good turn deserves another

7. Ý tưởng lớn gặp nhau
>>> Great minds think alike

8. Cái gì đến cũng đến
>>> What will be will be

9. Cười người hôm trước hôm sau người cười
>>> He laughs best who laughs last

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail