Quản lý tiếng Nhật là gì

537

Quản lý tiếng Nhật là gì,trong một công ty bất kỳ cũng cần có người quản lý giỏi để quán xuyến nơi đó, người quản lý tốt mới mang lại doanh thu về cho công ty giúp công ty ngày càng đi lên còn người quản lý kém thì mang lại nhiều tai hại nặng thì dễ bị phá sản, vì thế khi tuyển người quản lý vô cùng quan trọng không nên tuyển do quen biết dễ không được việc.

Quản lý tiếng Nhật là gì

Quản lý tiếng Nhật là kanri suru (管理する).

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Collagen là gì
  2. Collagen là gì
  3. Collagen là gì
  4. Collagen là gì
  5. Collagen là gì
  6. Collagen là gì

人的資本管理 jinteki shihon no kanri: Quản lý nguồn nhân lực.

時間管理 jikan kanri: Quản lý thời gian.

資源管理 shigen kanri: Quản lý tài nguyên.

教育管理 kyōiku kanri: Quản lý giáo dục.

環境管理 kankyō kanri: Quản lý môi trường.

土地管理 tochi kanri: Quản lý đất đai.

プロジェクト管理 purojekuto kanri: Quản lý dự án.

食品管理 shokuhin kanri: Quản lý thực phẩm.

レストラン管理 resutoran kanri: Quản lý nhà hàng.

製品管理 seihin kanri: Quản lý sản phẩm.

入力管理 nyūryoku kanri: Quản lý đầu vào.

施設管理 shisetsu kanri: Quản lý cơ sở.

記録管理 kiroku kanri: Quản lý hồ sơ.

建設部長 kensetsu buchō: Quản lý xây dựng.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!