Song ngữ tiếng Anh là gì

946

Song ngữ tiếng Anh là gì,bạn đang làm công việc thiết kế web và quản trị web của 1 công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin vì thế website song ngữ luôn là lựa chọn của sếp và yêu cầu sếp đưa ra là làm sao phải tạo ra 2 ngôn ngữ để khách quốc tế muốn mua sản phẩm bên công ty thì sẽ dễ dàng tiếp cận, làm sao web phải thân thiện nữa, cùng dịch song ngữ sang tiếng anh

Song ngữ tiếng Anh là gì

Song ngữ (tiếng Anh: bilingual)

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe cộng đồng
  2. Diễn đàn sức khỏe
  3. thẩm mỹ viện
  4. Cổ trang quán
  5. Sức khỏe làm đẹp

Từ vựng liên quan đến ngôn ngữ:

Mother tongue /ˌmʌð.ɚ ˈtʌŋ/: Tiếng mẹ đẻ.

Trilingual /ˌtraɪˈlɪŋ.ɡwəl/: Người biết 3 thứ tiếng.

Body language /ˈbɒd.i ˌlæŋ.ɡwɪdʒ/: Ngôn ngữ hình thể.

Polyglot /ˈpɒl.i.ɡlɒt/: Người biết nhiều thứ tiếng.

Multilingual /ˌmʌl.tiˈlɪŋ.ɡwəl/: Đa ngôn ngữ.

Examples:

They are raising bilingual children.

(Họ đang nuôi nấng những đứa trẻ biết song ngữ).

Some countries such as Canada are bilingual.

(Vài quốc gia như Canada sử dụng song ngữ).

Hong Kong is bilingual country, people use English and Chinese.

(Hong Kong là quốc gia song ngữ, mọi nguời sử dụng tiếng Anh và tiếng Hoa).

These children have had a bilingual education.

(Những đứa trẻ này đã có một nền giáo dục song ngữ).

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail