Sự cố tiếng Trung là gì

713

Sự cố tiếng Trung là gì,bình thường công việc của bạn lúc nào cũng suôn sẽ nhưng đừng quá tự tin vì mỗi ngày sẽ khác nhau, làm gì thì cũng có sai số nhất định vì thế đôi lúc sẽ có những cái ngoài ý muốn đó là sự cố mà bạn không lường trước được, sự cố đến bất chợt không hẹn trước vì thế bạn lúc nào cũng đề phòng sao cho mọi việc thật thận trọng

Sự cố tiếng Trung là gì

Sự cố tiếng Trung là 事故 (shìgù)

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp

Một số mẫu câu tiếng Trung về chủ đề sự cố.

我的一个车胎瘪了。

Wǒ de yí gè chētāi biě le.

Một lốp xe của tôi bị xẹp.

我的车胎瀑了。

Wǒ de chētāi pù le.

Lốp xe của tôi bị nổ.

有一个轮胎有点漏气。

Yǒu yí gè lúntāi yǒu diǎn lòuqì.

Có một lốp xe bị xì hơi.

看来得用牵引车把我的车拖走。

Kàn lái děi yòng qiānyǐnchē bǎ wǒ de chē tuōzǒu.

Có lẽ phải dùng xe kéo tới lôi xe của tôi đi.

我的车在离那儿一公里的地方。

Wǒ de chē zài lí nàr yī gōnglǐ de dìfāng.

Xe của tôi ở cách đó 1km.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail