Thần thái tiếng anh là gì?

1851

Thần thái tiếng anh là gì?, trong đời bạn có bao giờ gặp khó khăn chưa, giống như đang bí ở 1 công việc nào đó mà không biết cách làm thế nào cho đúng nhưng quan trọng nhất vẫn là thần thái, thần thái sẽ đánh lừa mọi thứ giúp người khác cứ đinh ninh là bạn nói gì cũng đúng và chính xác, thần thái vô cùng quan trọng trong xã hội ngày nay, giỏi không bằng thần thái, đó là quy luật trái ngược và thiếu công bằng trong cuộc sống này.

Thần thái tiếng anh là gì?

Thần thái tiếng Anh là charisma được phiên âm /kəˈrizmə/

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến thần thái.

Amused /ə’mju:zd/: Vui vẻ.

Confident /ˈkɑːnfɪdənt/: Tự tin.

Delighted /dɪˈlaɪtɪd/: Rất hạnh phúc.

Excited /Excited/: Phấn khích, hứng thú.

Great /ɡreɪt/: Tuyệt vời.

Happy /’hæpi/: Hạnh phúc.

Over the moon /ˈoʊvər ðə muːn/: Rất sung sướng.

Active /’æktiv/: Chủ động.

Bouncy /’baʊnsi/: Hoạt bát, năng nổ.

Cheerful /’t∫jəfl/: Phấn khởi.

Cute /kju:t/: Dễ thương.

Luxury /ˈlakʃəri/: Sang chảnh.

Arrogant /’ærəgənt/: Kiêu ngạo.

Enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/: Nhiệt tình.

Overwhelmed /ˌoʊvərˈwelmd/: Choáng ngợp.

Thông tin tham khảo: Uống Collagen Bao Lâu Thì DừngCollagen là gì?Uống collagen bao nhiêu là đủ?Uống collagen có tác dụng gì không?

nguồn: https://trekhoedep.net/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail