Trường cấp 3 tiếng anh là gì?

1158

Trường cấp 3 tiếng anh là gì?,đối với học sinh cấp 2 gần thi liên thông lên cấp 3 thì luôn suy nghĩ và ước mơ vào 1 trưởng cấp 3 giỏi để phát triển việc học được tốt hơn, trường cấp 3 được chọn sẽ rất quan trọng nếu chọn sai sẽ dẫn đến con đường công danh sự nghiệp đi theo 1 hướng khác, có thể thẳng 1 đoạn rồi quẹo cua, chọn đúng thì chắc chắn bạn sẽ đi thẳng tới mà không quẹo đâu cả, chúng ta cùng hoài niệm và dịch sang tiếng anh nghĩa từ trường cấp 3 nhé.

Trường cấp 3 tiếng anh là gì?

Trường cấp 3 tiếng anh là high school /haɪ/ /skuːl/.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Cổ trang quán
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Hello sức khỏe
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Xem phim xưa

Một số mẫu câu về trường cấp 3 bằng tiếng Anh:

I studied at the most prestigious high school in town.

Tôi đã học tại một ngôi trường cấp 3 danh tiếng nhất thị trấn.

My sister is not a high school student.

Em gái tôi không phải là học sinh cấp 3.

He was awarded a scholarship based on his marks in high school.

Anh ấy được trao học bổng dựa trên điểm số của mình ở trường trung học.

If you don’t finish high school, the only job you’ll be able to find is some kind of low paid, unskilled work.

Nếu bạn không học hết cấp 3, công việc duy nhất bạn có thể làm là loại công việc được trả lương thấp, không yêu cầu kỹ năng.

nguồn: https://trekhoedep.net/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail