Trưởng phòng kỹ thuật tiếng Anh là gì?

1245

Phòng kỹ thuật tiếng anh là gì?,trong 1 công ty bất kì thì có 1 phòng mà chắc ai cũng biết tầm quan trọng của phòng này, mỗi khi có 1 sự cố nào đó thì phòng này sẽ đứng ra giải quyết tất cả giúp cho mọi người trong công ty luôn làm việc 1 cách tốt nhất mà không phải bị gián đoạn rồi năng suất công việc giảm, cái đang nói đến đó là trưởng phòng kỹ thuật.Vậy chúng ta cùng dịch chúng sang tiếng anh nhé.

Trưởng phòng kỹ thuật tiếng anh là gì?

Trưởng phòng kỹ thuật tiếng Anh là technical manager.

Một số câu tiếng Anh về trưởng phòng kỹ thuật:

Technical manager is a versatile position that requires sufficient managerial skills as well as sufficient technical skills.

Trưởng phòng kỹ thuật là một vị trí linh hoạt đòi hỏi đủ kỹ năng quản lý cũng như đủ kỹ năng kỹ thuật.

A technical manager should be able to perform all necessary tasks related to company systems including troubleshooting any technical issues.

Trưởng phòng kỹ thuật có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan đến hệ thống của công ty đó là khắc phục mọi sự cố kỹ thuật.

A technical manager is responsible for making key decisions for technical issues related to the company.

Trưởng phòng kỹ thuật chịu trách nhiệm quyết định các vấn đề kỹ thuật liên quan đến công ty.

xem thêm: cho thuê cổ trang, cho thuê cổ trang, cho thuê cổ trang

nguồn: https://trekhoedep.net/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail