Cá lóc tiếng anh là gì?

2066

Cá lóc tiếng anh là gì?,bạn thích ăn cá lóc không, 1 câu hỏi khá thừa, món cá lóc mà nướng lên thì thơm phức, ngưởi không cũng đủ thèm, bạn sinh sống tại tphcm thì không ai không thường xuyên ăn món cá lóc này, thơm ngon quá chừng, nhưng khi học tiếng anh bạn có bao giờ nghĩ trong đầu là mình sẽ dịch từ cá lóc sang tiếng anh xem nó thế nào không? một câu hỏi hay nhưng không có câu trả lời.

Cá lóc tiếng anh là gì?

Cá lóc tiếng anh là snakehead /sneɪk hed/

Chắc chắn bạn chưa xem:

 1. cho thuê cổ trang rẻ
 2. cho thuê cổ trang rẻ
 3. cho thuê cổ trang
 4. cần thuê cổ trang rẻ
 5. cho thuê cổ trang rẻ
 • anchovy /ˈæntʃoʊvi/: cá cơm
 • barracuda /ˌbærəˈkuːdə/: cá nhồng
 • betta /bettɑː/: cá lia thia, cá chọi
 • blue tang /bluːtæŋ/: cá đuôi gai xanh
 • bream /briːm/: cá vền
 • bronze featherback /brɒnzˈfɛðəbak/: cá thát lát
 • bullhead /ˈbʊlhɛd/: cá bống biển
 • butterflyfish /ˈbʌtərflaɪ fɪʃ/: cá bướm
 • lanceolate goby /lænsiːəleɪt ˈɡoʊbi/: cá bống mú
 • fresh water spiny eel /freʃˈwɔːtərˈspaɪniiːl/: cá chạch

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail