Fighting tiếng hàn là gì?

756

Fighting tiếng hàn là gì?, bạn có bao giờ 1 lần đến sân vận động để cổ vũ đá banh chưa? vài năm trở lại đây đội tuyển Việt Nam đá khá hay nên đang nhận được sự kỳ vọng của biết bao người, mỗi khi bạn cổ vũ bạn sẽ nói gì? Việt Nam cố lên, Việt Nam chiến thắng, nào giờ chúng ta cùng dịch chữ finghting sang tiếng Hàn nghĩa là gì nhé.

Fighting tiếng hàn là gì?

Fighting tiếng hàn là  화이팅 (Hwaiting)

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang
  2. cho thuê cổ trang
  3. cần thuê sườn xám
  4. cần thuê cổ trang
  5. cho thuê cổ trang
아자 아자 (à-cha-à-cha) -> Cố lên, mang tính cổ vũ hồ hởi, thường sẽ nói 아자 아자 화이팅 (à-cha-à-cha-hwaiting)

힘내(요) [him-ne-yô] : 힘 sức mạnh + 내다 phát ra, làm xuất hiện ->  Cố lên, mạnh mẽ lên

기운내(요) [ki-un-ne] : 기운 sức sống, khí thế + 내다 : Lấy lại khí thế đi -> Cố lên

다 잘 될 거야 (ta-chal-twel-ko-ya) : 다 mọi thứ + 잘 một cách tốt đẹp + 될거야 sẽ trở nên : dùng để cổ vũ -> Mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi.

Phổ biến nhất và thông dụng nhất vẫn là 화이팅 (Hwaiting). Muốn cố vũ ai đó, nói cố lên tiếng Hàn thì bạn chỉ cần dùng 화이팅 (Hwaiting) là ai cũng hiểu nhé!

nguồn: https://trekhoedep.net/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail