Nghiêm trọng tiếng Nhật là gì?

518

Nghiêm trọng tiếng Nhật là gì?,tuổi trẻ bồng bột, bị bạn xấu đưa đường dẫn lối làm chuyện bậy gây nên 1 điều đáng tiếc không mong muốn làm 1 người ra đi mãi mãi, đó là nghiêm trọng thật sự vì bạn không mong muốn điều đó nhưng sự việc diễn ra như vậy rồi chỉ còn cách phải thành tâm sửa đổi lại bản thân để làm 1 người thật tốt trong tương lai

Nghiêm trọng tiếng Nhật là gì?

Nghiêm trọng 深刻 (shinkoku)

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sắc Ngọc Khang
  2. Sắc Ngọc Khang
  3. Sắc Ngọc Khang
  4. Sắc Ngọc Khang
  5. Sắc Ngọc Khang
  6. Sắc Ngọc Khang

(Đừng suy nghĩ nghiêm trọng hoá vấn đề lên như vậy).

深刻な環境問題の一つに、酸性雨があげられる。

Shinkokuna kankyōmondai no hitotsu ni, sansei ame ga age rareru.

(Một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng là mưa axit).

この国の社会的分裂はますます深刻になっている。

Kono kuni no shakai-teki bunretsu wa masumasu shinkoku ni natte iru.

(Sự phân chia xã hội của đất nước này đang càng ngày càng trởn nên nghiêm trọng).

猛暑続きで水不足が深刻になった。

Mōsho tsudzuki de mizubusoku ga shinkoku ni natta.

(Nắng nóng kéo dài liên tục khiến cho tình trạng thiếu nước trở nên nghiêm trọng).

状況は放置できないほど深刻だ。

Jōkyō wa hōchi dekinai hodo shinkokuda.

(Tình trạng nghiêm trọng đến mức không thể bỏ qua).

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail