Thức trắng đêm tiếng Anh là gì

764

Thức trắng đêm tiếng Anh là gì,bạn đang ở lứa tuổi còn đi học vì thế ngoài thời gian bạn học ở trường ra thì tối bạn còn phải đi học thêm, năm nay là năm cuối chuyển cấp vì vậy bạn cần phải thức trắng đêm để học và ôn tập nhưng nói trắng đêm là thức tới 2,3h sáng mới đi ngủ, 1 ngày trung bình bạn ngủ có hơn 3,4h nên cơ thể bạn lúc nào cũng khá mệt mỏi

Thức trắng đêm tiếng Anh là gì

Thức trắng đêm tiếng Anh là sleepless night, phiên âm là ˈsliːp.ləs naɪt.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. trang phục cổ trang
  2. trang phục cổ trang
  3. thẩm mỹ viện
  4. thẩm mỹ viện
  5. máy chạy bộ

Từ vựng tiếng Anh về nguyên nhân thức trắng đêm.

Depression /dɪˈpreʃ.ən/: Trầm cảm.

Stress /ˈstrɛs/: Căng thẳng.

Worry /ˈwʌr.i/: Lo lắng.

Advanced age /ədˈvænst eɪdʒ/: Tuổi cao.

Pathological /ˌpæθ.əˈlɑː.dʒɪ.kəl/: Bệnh lý.

Work pressure /wɝːk ˈpreʃ.ɚ/: Áp lực công việc.

Examination pressure /ɪɡˌzæm.əˈneɪ.ʃən ˈpreʃ.ɚ/: Áp lực thi cử.

Exterior reason /ɪkˈstɪr.i.ɚ ˈriː.zən/: Nguyên nhân ngoại cảnh.

Brain disease /breɪn dɪˈziː/: Có vấn đề ở não bộ.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail