Bản thảo tiếng Anh là gì

523

Bản thảo tiếng Anh là gì,công ty bạn đang trong giai đoạn gặp bất trắc, mọi suy nghĩ của những cán bộ tài giỏi cũng không làm gì cho công ty đi lên và phát triển được, bạn là người mới nhưng bạn có 1 suy nghĩ khác với nhiều người cũ đó là có sự sáng tạo rất hay bằng cách soạn ra ý tưởng từ bản thảo trình sếp xem nếu được duyệt biết đâu công ty sẽ khác hơn

Bản thảo tiếng Anh là gì

Bản thảo (tiếng Anh: manuscript)

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê sườn xám
  2. cho thuê cổ trang
  3. cho thuê cổ trang
  4. cho thuê cổ trang
  5. cho thuê sườn xám

Ex: He sent the 400-page manuscript to his publisher.

(Ông đã gửi bản thảo 400 trang đến nhà xuất bản của mình).

Ex: It is thought that this manuscript dates from the eleventh century.

(Người ta cho rằng bản thảo này có từ thế kỷ 11).

Ex: The author’s manuscript ran to over 1500 pages.

(Bản thảo của tác giả đã tới hơn 1500 trang).

Ex: The manuscripts have been collected from different sources and are catalogued accordingly.

(Những bản thảo này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và được phân loại theo hạng mục).

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail